Länk till hur man återintroducerar livsmedel i aip (från thepaleomom.com)

återintroduktionsguide (pdf)
Annonser